Chrome plugin for KI-students/researchers

By Friday, September 4, 2015 0 No tags Permalink

Wrote a simple “one-click” plugin for Google Chrome to send the current address of an online article/journal through the KI-library proxy to allow full-access to scientific articles (through your own personal account!).

Can be found by clicking HERE or through the Addons for Chrome page:https://chrome.google.com/webstore/detail/karolinska-proxy-kib-by-n/ofhedjhogoljknalddgomihcooamfehj

Enjoy!

open_graph[1]

How To Enable Cortana In Windows 10 Outside of the U.S

By Sunday, August 2, 2015 0 No tags Permalink

There are three components to this:

 1. Set display language to English.
 2. Set region settings to United States.
 3. Download the English (US) Speech-packages.

 

1. Setting display language to English

Click the Start button –> Settings –> Time & language –> Region & language –>

 1. Set country to United States.
 2. Add a language “English (United States)”, when it’s downloaded/installed, click on it and set it as Primary language.
 3. You will be forced to log in and out.

2. Setting region settings to United States

Click the Start button –> Settings –> Time & language –> Region & language –> Additional date, time & regional settings (furthest down) –> Region

 1. In the “Formats” tab, choose format as English (United States)
 2. In the “Location” tab, choose Home Location as United States
 3. In the “Administrative” tab, choose Current System Locale to English (United States)

3. Download the English (US) Speech-packages.

Click the Start button –> Settings –> System –> Apps & features –> Manage optional features

 1. Download English (US) optical character recognition
 2. Download English (US) speech recognition
 3. Download English (US) text-to-speech
 4. Download English (US) typing

 

Finally, enable Cortana

 • Next to the Windows Start-button there’s a magnifying glass. Click it.
 • Click on the Circle/Gear on the side-menu that pops up.
 • Swipe “On” where it asks if you want to enable Cortana.
 • Follow the instructions to set-up Cortana.

 

Rotavirusvaccinering minskade antalet sjukhusinläggningar

By Thursday, June 11, 2015 0 No tags Permalink

Kort referat

Rotavirusinfektion är den globalt enskilt vanligaste orsaken till allvarlig gastroenterit (GE) hos barn. I Sverige (1) är 40-60% av all akut gastroenterit på sjukhus rotavirus-relaterat. I en retrospektiv observationell studie av Leshem et al. (2) publicerad i JAMA noteras att antalet GE-relaterade sjukhusinläggningar minskade kraftigt efter införandet av rotavirus-vaccination i USA 2006. Innan vaccinationsprogrammet startade låg genomsnittet för GE-relaterade inläggningar på 76 per 10 000 barn år 2006 (för barn <5 år). Denna incidens minskade successivt varje år, initialt sjönk den med 31% år 2009, till 55% 2012. För inläggningar specifikt för rotavirus låg genomsnittet på 16 per 10 000 barn innan starten av vaccinationsprogrammet, som därefter minskade med hela 94% år 2012. Liknande siffror sågs oberoende av kön, etnicitet samt ålder.

I Sverige ingår inte rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet, men vissa städer som Stockholm erbjuder redan vaccinationen på BVC. Vaccinet ingår i grundprogrammen av bl.a. USA, England, Finland, Norge, Australien och 77 andra länder (3).

Mer om rotavirus och vaccination kan hittas på Center for Disease Control and Prevention (cdc.gov).

Referenser
1. Rotavirusinfektion — Folkhälsomyndigheten [Internet]. [cited 2015 Jun 11]. Available from: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/rotavirusinfektion-/ Se även denna PDF
2. Leshem E, Tate JE, Steiner CA, Curns AT, Lopman BA, Parashar UD. Acute Gastroenteritis Hospitalizations Among US Children Following Implementation of the Rotavirus Vaccine. JAMA. 2015 Jun 9;313(22):2282.
3. Country introduction maps and spreadsheet – Rotavirus Vaccine Access and Delivery – PATH [Internet]. [cited 2015 Jun 11]. Available from: http://sites.path.org/rotavirusvaccine/country-introduction-maps-and-spreadsheet/

Lymfbanor har upptäckts i CNS

By Wednesday, June 3, 2015 0 No tags Permalink
Till vänster ses den gamla modellen för lymfbanor och till höger den nya. Bild: University of Virgina

Till vänster ses den gamla modellen för lymfbanor och till höger den nya. Bild: University of Virgina

Kort referat

Centrala nervsystemet (CNS) har tidigare trotts sakna ett klassiskt system för lymfdränage. En forskargrupp ifrån University of Virgina rapporterar i Nature att de hittat fungerande lymfsystem längs durala sinus i möss. Dessa strukturer uttrycker samtliga klassiska markörer för lymfatiska endotelceller och kan transportera vätska och immunceller ifrån cerebrospinalvätskan (CSF). Vidare, så är de kopplade till djupa cervikala lymfknutor. Denna upptäckt kan ha stor innebörd för forskning inom neuroimmunologi/neuroinflammation och etiologin av neuroinflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar så som Multipel Skleros och Alzheimers demens.

“Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels” by Antoine Louveau, Igor Smirnov, Timothy J. Keyes, Jacob D. Eccles, Sherin J. Rouhani, J. David Peske, Noel C. Derecki, David Castle, James W. Mandell, Kevin S. Lee, Tajie H. Harris and Jonathan Kipnis in Nature. Published online June 1 2015 doi:10.1038/nature14432