Warning: Use of undefined constant CURRENT_THEME - assumed 'CURRENT_THEME' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/users/serverpilot/apps/navids/public/wp-content/themes/BUZZBLOG-theme/loop/loop-author.php on line 24
Recent Posts by Navid

Chrome plugin for KI-students/researchers

By Friday, September 4, 2015 0 No tags Permalink

Wrote a simple “one-click” plugin for Google Chrome to send the current address of an online article/journal through the KI-library proxy to allow full-access to scientific articles (through your own personal account!).

Can be found by clicking HERE or through the Addons for Chrome page:https://chrome.google.com/webstore/detail/karolinska-proxy-kib-by-n/ofhedjhogoljknalddgomihcooamfehj

Enjoy!

open_graph[1]

How To Enable Cortana In Windows 10 Outside of the U.S

By Sunday, August 2, 2015 0 No tags Permalink

There are three components to this:

 1. Set display language to English.
 2. Set region settings to United States.
 3. Download the English (US) Speech-packages.

 

1. Setting display language to English

Click the Start button –> Settings –> Time & language –> Region & language –>

 1. Set country to United States.
 2. Add a language “English (United States)”, when it’s downloaded/installed, click on it and set it as Primary language.
 3. You will be forced to log in and out.

2. Setting region settings to United States

Click the Start button –> Settings –> Time & language –> Region & language –> Additional date, time & regional settings (furthest down) –> Region

 1. In the “Formats” tab, choose format as English (United States)
 2. In the “Location” tab, choose Home Location as United States
 3. In the “Administrative” tab, choose Current System Locale to English (United States)

3. Download the English (US) Speech-packages.

Click the Start button –> Settings –> System –> Apps & features –> Manage optional features

 1. Download English (US) optical character recognition
 2. Download English (US) speech recognition
 3. Download English (US) text-to-speech
 4. Download English (US) typing

 

Finally, enable Cortana

 • Next to the Windows Start-button there’s a magnifying glass. Click it.
 • Click on the Circle/Gear on the side-menu that pops up.
 • Swipe “On” where it asks if you want to enable Cortana.
 • Follow the instructions to set-up Cortana.

 

Rotavirusvaccinering minskade antalet sjukhusinläggningar

By Thursday, June 11, 2015 0 No tags Permalink

Kort referat

Rotavirusinfektion är den globalt enskilt vanligaste orsaken till allvarlig gastroenterit (GE) hos barn. I Sverige (1) är 40-60% av all akut gastroenterit på sjukhus rotavirus-relaterat. I en retrospektiv observationell studie av Leshem et al. (2) publicerad i JAMA noteras att antalet GE-relaterade sjukhusinläggningar minskade kraftigt efter införandet av rotavirus-vaccination i USA 2006. Innan vaccinationsprogrammet startade låg genomsnittet för GE-relaterade inläggningar på 76 per 10 000 barn år 2006 (för barn <5 år). Denna incidens minskade successivt varje år, initialt sjönk den med 31% år 2009, till 55% 2012. För inläggningar specifikt för rotavirus låg genomsnittet på 16 per 10 000 barn innan starten av vaccinationsprogrammet, som därefter minskade med hela 94% år 2012. Liknande siffror sågs oberoende av kön, etnicitet samt ålder.

I Sverige ingår inte rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet, men vissa städer som Stockholm erbjuder redan vaccinationen på BVC. Vaccinet ingår i grundprogrammen av bl.a. USA, England, Finland, Norge, Australien och 77 andra länder (3).

Mer om rotavirus och vaccination kan hittas på Center for Disease Control and Prevention (cdc.gov).

Referenser
1. Rotavirusinfektion — Folkhälsomyndigheten [Internet]. [cited 2015 Jun 11]. Available from: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/rotavirusinfektion-/ Se även denna PDF
2. Leshem E, Tate JE, Steiner CA, Curns AT, Lopman BA, Parashar UD. Acute Gastroenteritis Hospitalizations Among US Children Following Implementation of the Rotavirus Vaccine. JAMA. 2015 Jun 9;313(22):2282.
3. Country introduction maps and spreadsheet – Rotavirus Vaccine Access and Delivery – PATH [Internet]. [cited 2015 Jun 11]. Available from: http://sites.path.org/rotavirusvaccine/country-introduction-maps-and-spreadsheet/

Lymfbanor har upptäckts i CNS

By Wednesday, June 3, 2015 0 No tags Permalink
Till vänster ses den gamla modellen för lymfbanor och till höger den nya. Bild: University of Virgina

Till vänster ses den gamla modellen för lymfbanor och till höger den nya. Bild: University of Virgina

Kort referat

Centrala nervsystemet (CNS) har tidigare trotts sakna ett klassiskt system för lymfdränage. En forskargrupp ifrån University of Virgina rapporterar i Nature att de hittat fungerande lymfsystem längs durala sinus i möss. Dessa strukturer uttrycker samtliga klassiska markörer för lymfatiska endotelceller och kan transportera vätska och immunceller ifrån cerebrospinalvätskan (CSF). Vidare, så är de kopplade till djupa cervikala lymfknutor. Denna upptäckt kan ha stor innebörd för forskning inom neuroimmunologi/neuroinflammation och etiologin av neuroinflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar så som Multipel Skleros och Alzheimers demens.

“Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels” by Antoine Louveau, Igor Smirnov, Timothy J. Keyes, Jacob D. Eccles, Sherin J. Rouhani, J. David Peske, Noel C. Derecki, David Castle, James W. Mandell, Kevin S. Lee, Tajie H. Harris and Jonathan Kipnis in Nature. Published online June 1 2015 doi:10.1038/nature14432

Välja stetoskop

By Saturday, November 5, 2011 0 No tags Permalink

stetet

Köpet av ett stetoskop är för medicinaren ett stort steg som kulminerar i ett slutgiltigt val byggt på gedigna undersökningar, intervjuer och artikelsökningar på PubMed (eller?).  För att kunna göra ett någorlunda bra val krävs förkunskaper om vad som utgör ett stetoskop, därför inleder vi naturligtvis med en introduktion till dess delar.

Vad består ett stetoskop av?

Rent generaliserat består ett stetoskop av: bröststycke, slang och öronstycke.

Bröststycket

Som namnet antyder är bröststycket den del som sätts mot patienten. Bröststycket består oftast av ett membran och en klocka. Ibland kan det dock bestå av två membran på vissa modeller. Membranet filtrerar bort lågfrekventa ljud och därmed till för att höra högfrekventa ljud och är det som vanligast utnyttjas. Klockan är till för att höra lågfrekventa ljud.

Slangen

Fortleder ljudet till till öronstycket. I allmänhet kan man säga att ju längre slangen är desto bättre: du kan böja dig mindre och så kan du hålla ett längre avstånd ev. infektiösa patienter.

Öronstycket

Detta är den del som går in i öronen och dess betydelse är ofta väldigt underskattad. En snabb empirisk undersökning kan göras om man sätter på sig stetoskopet omvänt, då hörs ingenting, trots är hörlurarna är inne i örat. Hörlurarna ska alltid vara vinklade snett framåt eftersom det är så våra öron uppfattar ljud bäst. Därför är det värt att fundera på om man inte borde premiera stetoskop med s.k. “adjustable binaurals” d.v.s. justerbara öronbyglar. Detta skulle dock exkludera alla Littman stetoskop som finns i marknaden. Vidare är själva typen av hörlurarna också högst individuell: det finns s.k. “soft-sealing” som är mjuka hörlurar och “firm” som är hårdare

Vilka tillverkar stetoskop?

Den mest kända tillverkaren är onekligen Littman (efter Dr. David Littman) som ägs av 3M. Det går att hitta ett Littman stetoskop praktiskt taget på alla sjukhus. En annan kvalitetstillverkare som skall diskuteras i artikeln är Welch-Avery och deras stetoskoplinje Harvey (efter Dr. Proctor Harvey).

Välkända modeller ifrån dessa två företag är bl.a:
3M Littman

Classic II S.E
Cardiology III
Master Cardiology

Welch-Allyn
Harvey Elite
Harvey DLX

Vidare vill nämnas två hyllade modeller som dock inte längre tillverkas men som då det då går att hitta på auktionssidor som t.ex. eBay:
Littman Cardiology II
HP Sprague Rappaport (kan även heta Philips Sprague Rappaport beroende på när den tillverkades).

Dessa lovordas i studier som “de bästa stetoskopen som någonsin tillverkats”, men för denna artikel vill vi hålla oss inom rimliga ramar både när det gäller tillgång och pris. Dessa nämns t.ex. för de som kanske ärvt ett äldre stetoskop och undrar hur väl den står sig gentemot andra.

Vad avgör valet?

Det stetoskop som med största sannolikhet är populärast är Classic II S.E av Littman. Detta då den är billigast av samtliga stetoskop och erbjuder ett membran (av typen ‘tunable’ membran, se nedan) och en klassisk klocka, desvärre ej justerbara öronbyglar. Såväl praktiserande läkare samt studenter klarar sig igenom sin utbildning och vardagligt arbete med ett sådant stetoskop.

Nästa steg upp i Littman hierarkin är Cardiology III som många uppfattar som en tydlig uppgradering ifrån Classic II S.E när de jämförs sida vid sida. Detta stetoskop har ett kraftigare bröststycke än Classic II S.E. och kommer med en klocka som har ett membran över sig som är trevligt när man praktiserar inom pediatriken. Membranet kan naturligtvis dras av för att göra om det till en klassisk klocka. Detta stetoskop omtalas om som bekvämt och högljutt (vilket i vårt fall ter sig vara bra!), har ett variabelt membran men ej justeringsbara öronbyglar.

Högst upp i Emporium Littman sitter Master Cardiology. Detta är Littmans dyraste icke-elektroniska stetoskop och den utnyttjar ett variabelt membran (se nedan) till fullo och nog ett av få stetoskop där det faktiskt fungerar. Stetoskopet levereras också med en pediatrikadaptor. På grund av att det är ett ensidigt stetoskop så tåls det att fundera på om ett klassiskt stetoskop inte är bättre för den ovane studenten som ännu inte kan skilja högfrekventa ljud ifrån lågfrekventa. 

Welch-Allyns motsvarigheter till Littman börjar i nivå med Cardiology III-serien. Det stetoskop som står jämlik med Cardiology III är Harvey Elite. Harvey-serien utvecklades under tillsyn av Dr. Proctor Harvey och Elite stetoskopet levereras med två membran: ett korrugerat och ett svävande. Det korrugerade membranet utvecklades enligt tillverkaren specifikt för de inom kardiologi då den förstärker hjärtljudens mellantoner mer än de högfrekventa eller lågfrekventa ljuden. För närvarande: I praktik rekommenderas det att man byter ut det till det klassiska svävande membranet (som inkluderas), vilket ger ett klassiskt stetoskop med ett riktigt bra membran och en riktig klocka av högklassig kaliber. Vidare så har Harvey stetoskopen justerbara öronbyglar och för studenter tillkommer också ett kit med ett mindre membran (för pediatrik) och flera olika typer av hörlurar (både soft-shell och firm), vilket tillåter en högst individuell anpassning av stetoskopet.

Harvey DLX är ett monster när det gäller stetoskop. Den finns i två varianter, två-hövdad och tre-hövdad (a.k.a Cerberus, där den tredje sidan är för det korrugerade membranet). Bröststycket är också förhållandevis tungt jämfört med de andra stetoskopen och kan användas som reflexhammare/vapen vid behov. Vidare så har den inte heller en plastring runt membranet och klockan som de flesta andra stetoskop har (vilket är för patientens skull). Alla dessa skillnader gentemot de andra stetoskopen endast för att maximera den akustiska kvaliteten, vilket dominerar hos detta stetoskop. Även denna kommer med reglerbara öronbyglar, dock finns inget studenterbjudande, ett membran för pediatrik behövs således köpas separat vilket gör att totalsumman blir högre.

Tunable vs Floating-membran

Efter ca 1994 (ja.) började Littman att ersätta alla sina stetoskop med de s.k. ‘floating'(svävande)-membranen med deras patenterade ‘tunable'(variabelt)-membran. Målet med ett variabelt membran är att kombinera stetoskopets ‘framsida’ och ‘baksida’ d.v.s. membran och klocka i ett. I teori skulle det innebära att om man lägger ett relativt bestämt tryck på bröststycket mot patienten, så ska de högfrekventa ljuden höras och om man istället lägger ett lättare tryck så ska de lågfrekventa ljuden (klockljuden) höras. På detta sätt har Littman på flertalet modeller (t.ex. Master Cardiology) valt att helt avstå ifrån att inkludera en klassisk klocka.

Detta är inte helt okontroversiellt. Söker man efter ‘floating vs tunable stethoscope’ så kan man finna flera klagomål på att det variabla membranet inte håller samma klass som ett stetoskop vars sidor är specialiserade för antingen det ena eller det andra.

The Tunable Diaphragm Effect in vivo:
3M advertises its Littmann stethoscopes as having a tunable diaphragm. Light pressure on the diaphragm creates a Bell effect with better low frequency transmission, and firm pressure favors higher frequency sounds. We tested this effect on 2 volunteers, one male, one female. The volunteers held the stethoscope to their chest wall at the lower left sternal border with light pressure for 10 seconds, then firm pressure for the next ten seconds. We found no tunable diaphragm effect with our male volunteerprobably because the light pressure was still too firm. We did see a tunable diaphragm effect with all of the Littmann scopes in our female volunteer. But we only saw this at a pressure so light as to impair acoustic coupling (…) – Eli Finkelstein MD

Vidare så är det inte osannolikt att ett sådant stetoskop kan innebära extra svårigheter att lära sig tyda de högfrekventa och lågfrekventa ljuden. Saknar man kännedom om hur de olika ljuden skiljer sig åt kan det bli tämligen svårt att avgöra om man har applicerat “rätt tryck”.

Värt att nämna är att i samma studie så hamnar Cardiology III på första plats. Dessvärre testades Harvey Elite stetoskopet med det korrugerade membranet (vilket förstärker medelfrekventa ljud) , vilket tyvärr gör det svårt att jämföra de båda stetoskopen i relation till varandra. Kommentarsidan på den studien rekommenderas för en livlig diskussion om just detta.

Varifrån beställer man ett stetoskop?

Söker man att inhandla ett inom landsgränserna blir man som student snabbt nedstämd. Priserna i svenska butiker ligger i vissa fall på dubbelt så mycket som om man beställer ifrån utlandet.

Följande nätbutiker är populära bland studenter för att köpa stetoskop
Steeles.com, amerikansk webbutik, säljer både Littman och Welch-Avery (särskild sida för Harvey Elite-studenterbjudandet)
Medisave.co.uk, brittisk webbutik, säljer både Littman och Welch-Avery (dock mycket dyrare än Steeles för Harvey-serien).
Ebay.com ska heller inte underskattas när det gäller att göra snabba kap på stetoskop!

Slutord

Jag hoppas denna guide åtminstone upplyst vilka alternativ som finns tillgängliga. Jag har inte nämnt särskilt mycket om elektroniska stetoskop, främst på grund av avsaknad av erfarenhet och studier om dessa, något som förhoppningsvis ändras i framtiden. Det viktigaste är att pröva olika stetoskop och finna något som du känner passar just dig. I slutändan är det ändå vad som är mellan hörlurarna som avgör hur bra en auskultation blir!

Referenser

1. 3M Littmann Stethoscopes: History of the Stethoscope: US [Internet]. [cited 2011 Nov 5] Available from: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3M-Littmann/stethoscope/littmann-learning-institute/about-stethoscopes/stethoscope-history/
2. Acoustic Stethoscope Review Page 6, ADC Adscope, Allheart, DRG Puretone, Littmann Cardiology III Review, Master Classic II, Classic II SE,Omron, Prestige Sprague Rapppaport, Welch Allen Harvey Tycos Elite [Internet]. ;[cited 2011 Oct 29] Available from: http://www.forusdocs.com/reviews/Acoustic_Stethoscope_Review_page6.htm
3. Choosing the best stethoscope : Nursing2011 [Internet].;cited 2011 Oct 25] Available from: http://journals.lww.com/nursing/Fulltext/2007/11001/Choosing_the_best_stethoscope.4.aspx
4. Abella M, Formolo J, Penney DG. Comparison of the acoustic properties of six popular stethoscopes. J. Acoust. Soc. Am. 1992 Apr;91(4 Pt 1):2224-2228.[cited 2011 Oct 25 ]
5. W. Proctor Harvey [Internet].[cited 2011 Nov 5] Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC124757/


Warning: Use of undefined constant CURRENT_THEME - assumed 'CURRENT_THEME' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/users/serverpilot/apps/navids/public/wp-content/themes/BUZZBLOG-theme/loop/loop-author.php on line 44
Recent Comments by Navid


  Warning: Use of undefined constant CURRENT_THEME - assumed 'CURRENT_THEME' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/users/serverpilot/apps/navids/public/wp-content/themes/BUZZBLOG-theme/loop/loop-author.php on line 55
  No comments by Navid
  Warning: Use of undefined constant CURRENT_THEME - assumed 'CURRENT_THEME' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/users/serverpilot/apps/navids/public/wp-content/themes/BUZZBLOG-theme/loop/loop-author.php on line 55
  yet.